Toolkit

 

In de Toolkit zijn hulpmiddelen opgenomen die van pas kunnen komen bij het besturen van een organisatie. Een tool is een checklist of een voorbeelddocument of een schema.
De tools zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Ze zijn ook terug te vinden bij de Principes waarbij ze gebruikt kunnen worden.

Hoe gaan we om met de code?

Hoe gaan we om met de code?

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige code?

GCC_tool_00_wat_is_veranderd.pdf wat is er veranderd (2 pagina's, 365.4 Kb)

 

Hoe ga je om met de code als kleine organisatie?

kleine organisatie en de code

 

BW boek 2, titel 6 over de stichting.
wetten.overheid.nl

Principe 1: Verantwoordelijkheid en toepassing

Principe 1: Verantwoordelijkheid en toepassing

Getting started, 16 stappen op weg naar Good Governance.

GCC_tool_01_getting_started.pdf getting started (1 pagina, 257.3 Kb)

 

Wat staat er op de website van de organisatie?
GCC_tool_01_website.pdf website (1 pagina, 254.5 Kb)

 

Wat staat jaarlijks op de agenda?
GCC_tool_01_jaarplanner.pdf jaarplanner (1 pagina, 255.6 Kb)

 

Principe 2: Besturingsmodel

Principe 2: Besturingsmodel

NIEUW > Overwegingen bij de invoering van een raad-van-toezicht-model

GCC_tool_02_van_b_naar_rvt.pdf van bestuur naar raad van toezicht (2 pagina's, 375.3 Kb)

 

VERNIEUWD > Hoe kiezen we ons besturingsmodel?
GCC_tool_02_keuze_besturingsmodel.pdf keuze besturingsmodel (2 pagina's, 377.6 Kb)

 

Wie is waarvoor verantwoordelijk.

GCC_tool_02_verantwoordelijkheden.pdf verantwoordelijkheden (2 pagina's, 447.3 Kb)

 

Een stichting oprichten, hoe doe je dat?

GCC_tool_10_oprichten_stichting.pdf stichting oprichten (3 pagina's, 1.0 Mb)

 

ANBI: Meer over voorwaarden voor ANBI stichtingen

GCC_tool_02_ANBI.pdf voorwaarden ANBI (2 pagina's, 303.9 Kb)

Zie ook: www.belastingdienst.nl

 

Principe 3: Taak en werkwijze bestuur

Principe 3: Taak en werkwijze bestuur

NIEUW > Hoe ga je om met de stakeholders?

GCC_tool_03_05_stakeholders.pdf stakeholders (1 pagina, 193.9 Kb)

 

Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders

GCC_tool_03_aansprakelijkheid.pdf aansprakelijkheid (2 pagina's, 449.6 Kb)

 

Wat verstaan we onder belangrijke beslissingen en strategische documenten.

GCC_tool_03_strategische_documenten.pdf strategische documenten (1 pagina, 255.4 Kb)

 

Principe 4: Rechtspositie en bezoldiging

Principe 4: Rechtspositie en bezoldiging

VERNIEUWD > Waaruit bestaat het bezoldigingsbeleid?

GCC_tool_04_bezoldigingsbeleid.pdf bezoldigingsbeleid (1 pagina, 198.8 Kb)

 

Wet Normering Topinkomens (WNT):
www.topinkomens.nl

 

Principe 5: Taak en werkwijze toezichthouders

Principe 5: Taak en werkwijze toezichthouders

NIEUW > Hoe ga je om met de stakeholders?

GCC_tool_03_05_stakeholders.pdf stakeholders (1 pagina, 193.9 Kb)

 

Samenstelling en profiel bestuur en raad van toezicht

GCC_tool_05_samenstelling.pdf samenstelling en profiel (2 pagina's, 445.5 Kb)

 

Waarom is een aftreedrooster belangrijk?
GCC_tool_05_aftreedrooster.pdf aftreedrooster (1 pagina, 258.6 Kb)

 

Wat staat jaarlijks op de agenda?
GCC_tool_01_jaarplanner.pdf jaarplanner (1 pagina, 255.6 Kb)

Principe 6: Deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid

Principe 6: Deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid

Samenstelling en profiel bestuur en raad van toezicht

GCC_tool_05_samenstelling.pdf samenstelling en profiel (2 pagina's, 445.5 Kb)

 

Criteria waaraan de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht of het bestuur kan worden getoetst.

GCC_tool_06_onafhankelijkheid.pdf onafhankelijkheid (1 pagina, 251.6 Kb)

 


Principe 7: Inzet en vergoeding

Principe 7: Inzet en vergoeding

NIEUW > Fetzen (toneelscenes) van Andreas Vonder om met elkaar te lezen ter voorbereiding op een evaluatie

FETZEN-2016.pdf Fetzen 2016 (10 pagina's, 376.4 Kb)

 

VERNIEUWD > Vacatiegeld en de fiscale aspecten

tool vacatiegeld

Principe 8: Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

Principe 8: Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

Hoe evalueren raad van toezicht en bestuur hun eigen rol?

GCC_tool_08_evalueren.pdf evalueren (1 pagina, 197.0 Kb)

 

Zelfevaluatiescan van Cultuur + Ondernemen, ter voorbereiding op een evaluatiebijeenkomst.

zelfevaluatiescan

 

Informatievoorziening van het bestuur aan de raad van toezicht.

informatievoorziening

 

Criteria waaraan de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht of het bestuur kan worden getoetst. 

GCC_tool_06_onafhankelijkheid.pdf onafhankelijkheid (1 pagina, 251.6 Kb)Principe 9: Financiƫle verslaggeving en risicobeheer

Principe 9: Financiƫle verslaggeving en risicobeheer

NIEUW > Hoe krijg je zicht op de kans op en impact van risico’s?

GCC_tool_09_risicopannenkoek.pdf risico-pannenkoek (2 pagina's, 377.7 Kb)

 

Hoofdpunten voor het beheersen van risico’s.

GCC_tool_09_risicobeheer.pdf risicobeheer (1 pagina, 201.9 Kb)

 

Wat zetten we in het jaarverslag?
GCC_tool_09_jaarverslag.pdf jaarverslag (1 pagina, 253.3 Kb)

 

Tips voor een transparanter én spannender jaarverslag 

GCC_tool_09_transparant jaarverslag.pdf 9 tips jaarverslag (1 pagina, 190.0 Kb)