Tot en met 31 december 2018 is deze versie van de Code nog van toepassing op de verantwoording voor 2018.
De Governance Code Cultuur 2019 vind je hier.

Gesprekspartners

 

De Governance Code Cultuur is voor en van de cultuursector. De opbrengst van vier ronde tafelgesprekken en zo’n vijftig
individuele consultaties. Wij zijn velen erkentelijk voor het actief meedenken over deze nieuwe versie. De code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, de VNG, fondsen en door een ‘Comité van Aanbeveling’. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze code. Wij willen hen daarvoor bijzonder bedanken.
 

 

Araf Ahmadali
Beleidsmedewerker kunst en cultuur, Gemeente Amsterdam
Erik Akkermans
Voorzitter, Federatie Cultuur
Mike Anderson
Directeur, Museum voor hedendaagse aboriginal kunst
Programmaleider Cultural Governance 2006
Jeroen Bartels
Algemeen secretaris, Raad voor Cultuur
Mickel Beckers
Directeur kunst en cultuur, Gemeente Rotterdam
Marco Bentz vd Berg
Directeur, Kunstraad Groningen
Martin Berendse    
Directeur, Nationaal Archief
Hans Onno van den Berg
Consultant
Roland de Bes
Beleidsmedewerker cultuur, Gemeente Den Haag
Maria Blom
Beleidsadviseur kunst cultuur en media, Gemeente Groningen
Cees Boer
Oprichter, BoerCroon
Lid adviesraad Cultural Governance 2006
Inez Boogaarts
Secretaris/directeur, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Jeroen Branderhorst
Account manager goede doelen, BankGiro Loterij
Paul Broekhoff
Directeur cultuur, Gemeente Den Haag
Cathelijne Broers
Directeur, De Nieuwe Kerk/Hermitage
Claartje Bunnik
Consultant, Bunnik Beleid en Advies
Mavis Carrilho
Executive coach, toezichthouder/bestuurder, Fonds Podiumkunsten, Holland Festival
Joop Daalmeijer
Voorzitter, Raad voor Cultuur
Melle Daamen
Directeur-bestuurder, Stadsschouwburg Amsterdam,
Lid adviesraad Cultural Governance 2006
Paul Dijkema
Hoofd cluster belangenbehartiging en ondernemerschap, ­Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
Birgit Donker
Directeur, Mondriaan Fonds
Erica van Eeghen
Zakelijk directeur, Toneelmakerij
Max van Engen
Hoofd kunst en cultuur, Gemeente Amsterdam
Adriana Esmeijer
Directeur-bestuurder, Prins Bernhard Cultuurfonds
Henri van Faassen
Hoofd beleid en bestuur, plaatsvervangend directeur, Directie Kunsten, ministerie van OCW
Marc Fonville
Senior beleidsadviseur, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Leontine van der Goes-Hijmans
Hoofd, Business Development Rabobank International, Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur
Rutger Hamelynck
Corporate sponsoring, ING,
Toezichthouder, Amsterdams Fonds voor de Kunst
Wim van den Goorbergh
Toezichthouder, commissaris
Voorzitter Werkgroep Cultural Governance 2006
Erik Gerritsen
Directeur, GMAD/Voormalig interim directeur, Stedelijk Museum
Sietze Haringa
Accountant en partner, KPMG
Voormalig toezichthouder/bestuurder, Oerol Festival en de Dogtroep
Hans Heimans
Senior projectleider onderzoek, Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst
Sigrid Hemels
Hoogleraar belastingrecht, Erasmus Universiteit
Senior Professional Support Lawyer, Allen & Overy
Nico Jansen
Hoofd culturele zaken, Gemeente Utrecht
Lydia Jongmans
Beleidsmedewerker cultuur, Vereniging Nederlandse Gemeenten
Eline Kleingeld
Beleidsmedewerker, VSCD
Tanja Mlaker
Zakelijk leider, De Nederlandse Opera
Vice-voorzitter, Federatie Cultuur
Josephine Lemmens
Coördinator innovatie amateurkunst & plusregeling, Fonds Cultuurparticipatie
Judith Lingeman
Hoofd charities, Nationale Goede Doelen Loterijen
Marloes Krijnen
Directeur, Foam Fotografiemuseum
Erika Marseille
Directeur budgettering en financiële verslaggeving, AkzoNobel
Penningmeester, Centraal Bureau Fondsenwerving
Dick Molenaar
Belastingadviseur, All Arts Belastingadviseurs
Onderzoeker, Erasmus Universiteit
Mirjam Moll
Manager bedrijfsvoering, Nederlandse Museumvereniging
Christa Monster
Beleidsmedewerker podiumkunsten, Directie Kunsten,
ministerie van OCW
Alexander Odle
Advocaat intellectuele eigendom, New IP (NIP) Strategies
Lid adviesraad Cultural Governance 2006
Wim Pijbes
Directeur-bestuurder, Rijksmuseum
Siewert Pilon
Hoofd onderwijs, zorg en welzijn, Vereniging Nederlandse Gemeenten
Jet de Ranitz
Voorzitter college van bestuur, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
Janny Rodermond
Directeur-bestuurder, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Axel Rüger
Directeur-bestuurder, Van Gogh Museum
Fransien Saalbrink
Beleidsadviseur, Gemeente Groningen
Martijn Sanders
Bestuurder, Holland Festival, Vereniging Rembrandt, Erasmusprijs en Franz Liszt piano concours

zelfstandig adviseur    
Henk Scholten
Algemeen directeur, Dr Anton Philipszaal/Lucent Danstheater
Stijn Schoonderwoerd
Algemeen directeur, Rijksmuseum Volkenkunde
Annick Schramme
Raadslid, Raad voor Cultuur, Hoogleraar en coördinator master Cultuurmanagement, Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School
Voorzitter, stuurgroep Goed bestuur voor Cultuur (Vlaanderen 2012)
Olga Smit
Programmamanager cultuurbeleid, Gemeente Rotterdam
Cas Smithuijsen
Directeur, Boekman Stichting
Jan Karel van der Staay
Voorzitter, Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur
Voormalig General Counsel/Chief Legal Officer, AkzoNobel
Helen Stout
Hoogleraar juridische aspecten hybride organisaties, Erasmus
Universiteit
Ron Soonieus
Consultant, Camunico
Dennis Stam
Juridische zaken, Fonds Podiumkunsten
Kees van Tilburg
Toezichthouder en voormalig partner, KPMG
Clare Tolsma
Senior stafmedewerker muziektheater, Fonds Podiumkunsten
Jan Trap
Advocaat, Stibbe
Thijs Tromp
Bestuurssecretaris/hoofd bestedingen, Prins Bernhard Cultuurfonds
Marianne Versteegh
Algemeen secretaris, Kunsten ’92
Inge van der Vlies
Hoogleraar staats-en bestuursrecht, Kunst en recht Universiteit van Amsterdam
Ap de Vries
Directeur, Vereniging Openbare Bibliotheken
Mathieu Weggeman
Hoogleraar organisatiekunde, in het bijzonder innovatie management, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven, Raadslid, Raad voor Cultuur
George Wiegel
Algemeen directeur, Het Gelders Orkest
Pia van der Wiel
Directiesecretaris, Rijksmuseum
Tom Zeijlemaker
Beleidsmedewerker culturele zaken, Gemeente Utrecht
Marjet van Zuijlen
Bestuurder, toezichthouder, Holland Festival, Filmfestival
By the sea