Tot en met 31 december 2018 is deze versie van de Code nog van toepassing op de verantwoording voor 2018.
De Governance Code Cultuur 2019 vind je hier.

De praktijk

 

Hoe ga je om met de Governance Code Cultuur en vraagstukken op het gebied van governance in de praktijk?

In de Toolkit vindt u handige hulpmiddelen bij het besturen van organisaties. Bij Veelgestelde vragen staan korte antwoorden op vaak terug kerende vragen.
 
De inhoud van De praktijk passen wij steeds aan en is in beweging. Heeft u suggesties of aanvullingen, laat het ons weten! Binnenkort geven wij ook een aantal praktijkvoorbeelden weer. 

 

Reacties zijn welkom via Martine Fransman (martine@cultuur-ondernemen.nl)

 

 

Huis voor Klokkenluiders in werking

Per 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor Klokkenluiders. Het geeft mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. De wet is verplicht voor organisaties waar meer dan 50 medewerkers werken. Dat betekent dat zo'n organisatie een meld- of klokkenluidersregeling moet hebben. Zie voor alle organisaties in de Governance Code Cultuur, Principe 3 praktijkaanbeveling 9.

 

Uitvoering van de wet is in ontwikkeling. Kijk op de site www.huisvoorklokkenluiders.nl voor actualiteiten. (juli 2016)

 

Wetsontwerp bestuur en toezicht naar 2e Kamer

Toezicht krijgt wettelijke basis in het voorstel dat voorligt. Kernpunten zijn duidelijkheid over taken en verantwoordelijk-heden, een procedure voor het omgaan met belangen-verstrengeling en aanscherping aansprakelijkheid, al is rekening gehouden met onbezoldigde bestuurders en toezichthouders.

Persbericht en wetsvoorstel (juni 2016)

 

Directeuren willen meer ...

Intern toezicht in de cultuursector is toe aan meer diversiteit en verjonging in hun samenstelling.  Daarnaast is meer aandacht nodig voor doorstroom en opvolging. Dit zijn uitkomsten uit het onderzoek onder directeuren van culturele instellingen door Maitland Search & Advies en het Nationaal Register. Een verslag van de presentatiebijeenkomst is hier te lezen. Via die pagina is ook de publicatie te bestellen. (juni 2016)

 

Reflectie governance in BIS-aanvragen onder de maat

De Raad voor Cultuur heeft bij de BIS-aanvragen 2017-2020 niet kunnen beoordelen hoe aanvragende instellingen met hun bestuur en toezicht omgaan. Een toelichting op de manier waarop instellingen met bestuur en toezicht omgaan of kritische reflectie ontbreekt in de meeste aanvragen. Openheid is juist een kenmerk van goede governance. Lees meer. (mei 2016)

 

Code verplichtend volgens rechtbank

Uitspraak van de Haagse rechtbank dat overschrijding zittingstermijnen door bestuursleden niet is toegestaan op grond van de Governance Code Cultuur.  (april 2016)

 

160429 Den Haag Centraal-Filmhuis Den Haag GCC.pdf Lees het artikel in Den Haag Centraal (1 pagina, 679.8 Kb)

BESCHIKKING 210416.pdf Lees de beschikking van de rechtbank (3 pagina's, 207.1 Kb)

 

Governance in Cultuur 2015

Op 20 april 2016 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur – stand van zaken 2016’ in ontvangst genomen tijdens een symposium, georganiseerd door Cultuur+Ondernemen en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur, in het Cobra Museum in Amstelveen. Het rapport werd de minister aangeboden door Jo Houben, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen en Marry de Gaay Fortman (voorzitter bestuur NVTC). 


De NVTC heeft een benchmarkonderzoek laten doen met andere sectoren, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit de enquête. Dankzij de deelname van maar liefst 560 deelnemers zien we dat de sector goed bestuur en toezicht heeft omarmd.


Download het volledige rapport 'Governance in Cultuur - stand van zaken 2016'

 

Download de samenvatting van 'Governance in Cultuur - stand van zaken 2016'

 

Maatschappelijke antennes en kritische raden

artikel MMNieuws maart 2016

Verslag van een levendige discussie tijdens de workshop governance Cultuur in Beeld 2015 waar de deelnemers (bestuurders, toezichthouders, directeuren en medewerkers van culturele instellingen uit het hele land) in razend tempo met elkaar van gedachten wisselden. Per onderwerp een korte weergave van hetgeen door de deelnemers met elkaar werd besproken. Het ging over ‘evaluatie raad van toezicht’ en ‘maatschappelijke antennes’.

Artikel MM nieuws Governanceworkshop.png Lees het artikel. (511.7 Kb)

Zie ook www.mmnieuws.nl


Reflectie op toezicht
Onderzoek verantwoording toezicht in jaarverslagen cultuursector februari 2016
Hoe verantwoorden de Raden van Toezicht bij 15 representatieve grotere culturele instellingen zich over het door hen gehouden toezicht? KPMG deed een praktijkonderzoek om tot een antwoord op deze vraag te komen en maakte daarbij gebruik van de Governance Code Cultuur.
Het onderzoek leverde een aantal aanbevelingen en good practices op die bruikbaar zijn voor uw jaarverslag! Zo kan de reflectie op efficiency, effectiviteit en risicomanagement veel concreter worden benoemd.

Lees Reflectie op toezicht def..pdf het onderzoek en bekijk de voorbeelden (48 pagina's, 2.2 Mb)

 

Goed bestuur voor een ondernemende cultuur

Scriptie Wilmine van den Bosch 2015

Onderzoek naar de betekenis van de Governance Code Cultuur voor het cultureel ondernemerschap in de cultuursector, volgens directeuren van musea en podiumkunstinstellingen. Volgens de respondenten heeft de code vooral interne betekenis, met name op het vlak van risicomanagement. Extern werkt de code voornamelijk in de relatie met subsidienten.

Een goed bestuur voor een ondernemende cultuur; Wilmine van den Bosch.pdf Lees het onderzoek. (67 pagina's, 890.2 Kb)

 

Enquête Governance Code Cultuur 2014

Een jaar na de presentatie van de Governance Code Cultuur heeft Cultuur-Ondernemen een enquête gehouden onder bestuurders, toezichthouders en directies van culturele organisaties. De uitkomsten laten zien dat de Code aanleiding geeft voor vernieuwing. Maar liefst 80% van de respondenten geeft aan de Code toe te passen. Dat was in 2008 54%.
Bekijk de infographic met de zes belangrijkste uitkomsten en download de rapportage.


Infographic GCC 2014.pdf Infographic enquête Governance Code Cultuur 2014 (2 pagina's, 0.9 Mb)

Resultaten enquete GCC 2014.pdf Resultaten enquête Governance Code Cultuur 2014 (10 pagina's, 1.8 Mb)

 

Van Tweeluik naar Driehoeken

WRR 2014

Rapport over verschillende opties om de interne checks en balances bij toezicht in semi-publieke sectoren te versterken.

Van Tweeluik naar Driehoeken

 

Cultural Governance in Nederland, Tweemeting

Onderzoek naar Cultural Governance door Kunst & Zaken 2008

Tweemeting 2009 (2).pdf Tweemeting (93 pagina's, 0.9 Mb)

 

Cultural Governance in Nederland, Eenmeting

Onderzoek naar Cultural Governance door Kunst & Zaken 2006

Artikel MM nieuws Governanceworkshop.pdf Eenmeting (1 pagina, 291.1 Kb)