Tot en met 31 december 2018 is deze versie van de Code nog van toepassing op de verantwoording voor 2018.
De Governance Code Cultuur 2019 vind je hier.

Colofon

Voor de realisatie van de Governance Code Cultuur heeft Cultuur-Ondernemen samengewerkt met Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg (tot 1 september 2013 aan de Nyenrode Business Universiteit).

 

De code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de code.


Werkgroep Governance Code Cultuur
Voorzitter: Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers

Hoogleraar Corporate Governance Nyenrode Business Universiteit, vanaf 1 september 2013 Universiteit van Tilburg
Dr. Mr. Niels van Zijl

Wetenschappelijk onderzoeker, Nyenrode Business Universiteit , vanaf 1 april 2013 Assistant SBU controller AkzoNobel
Drs. Erik Akkermans

Adviseur beleid en management, We vragen Erik
Jo Houben

Directeur-bestuurder Cultuur-Ondernemen
Mr. Marceline Loudon

Projectleider Cultuur-Ondernemen

Drs. Joost Heinsius

Projectleider Cultuur-Ondernemen
Pam Koster

Projectmedewerker Cultuur-Ondernemen
        
Eindredactie
Erik Akkermans

Ontwerp en technische realisatie website
Juist